webkamera     obláti     biskupství  

Nabídka

 

PRAVIDELNÉ UDÁLOSTI

Setkání Modlitby matek

malá skupinka každé úterý v 15:45 hod.
setkání všech skupinek - první úterý v měsíci v 15:45 hod. (kontakt: pí. Jedličková, mobil : 720 404 761)

Posezení u čaje – nad tématem (nad Biblí)- každou druhou středu v měsíci – 17.45 h. v Emauzích

 Zkoušky chrámového sboru

vždy ve čtvrtek v 18:30 hod. v Emauzích.
 kontakt : Ladislav Šotek, email: ladislavsotek@volny.cz, mobil : 731 402 863; Helena Boučková, email:    helena.tabor@centrum.cz 
WWW stránky chrámového sboru [odkaz] + www stránky pana Šotka [odkaz]

Neokatechumenátní společenství

Emauzy – středa – 19.00 h.
Emauzy – sobota – 19.30 h.
kontakt : Vladimír Fojt, mobil : 604 568 400

Výuka náboženství na Klokotech

Výuka náboženství probíhá každý pátek v poutním domě Emauzy takto:

Pátek:
14.30 – 15.15 h. - 2. tř. – vyučuje M. Frejlachová
14.30 – 15.15 h. - 3. tř. – příprava na 1. sv. př. vyučuje Pecherová
14.30 – 15.15 h. - 5. tř. – vyučuje Šittová
16.00 – 16.45 h. - 6.- 8. tř. – vyučuje Šittová
Šittová 776 707 268, Pecherová 731 139 306, Frejlachová 739 182 739


Celodenní adorace - každý první pátek v měsíci (v létě v kostele, v zimě v Emauzích)

11 - 16.30 h., 17.30-18.45 h. s modlitbami a zpěvem,
18.45 - 20.30 h. tichá adorace

Páteční adorace se svátostí smíření v kostele - každý pátek 17.45 – 20.30 h.Velká klokotská křížová cesta - každý poslední pátek v měsíci (květen – říjen) -17.45 h.