webkamera     obláti     biskupství  

Nabídka

 

MODLITEBNÍ INTENCE

KVĚTEN 2017

28.5. pondělí za živé a zemřelé dobrodince tohoto poutního místa
30.5. úterý za kongregaci OMI
31.5. středa za † z rodiny Nouskovy a Pavlíkovy

  

ČERVEN 2017

1.6. čtvrtek za † Miroslava Havránka, rodiče Havránkovy a jejich děti
2.6. pátek za Kateřinu Rojíkovu a celou rodinu
3.6. sobota ke cti Ducha sv. za jeho dary pro farnost

5.6. pondělí za živé a zemřelé obyvatele Horek
6.6. úterý za † rodiče Vojtovy a celý rod
7.6. středa za † Jaroslava Součka a rodinu Bartáčkovu
8.6. čtvrtek na všechny úmysly Panny Marie
9.6. pátek za † manžele Vandrovcovy, syna Toníka a manžele Kroužkovy
10.6. sobota za živé a † členy rodin Vegerovy, Chamrovy, Maškovy, Kulhánkovy
a duše v očistci

12.6. pondělí zádušní mše sv. za † Marii a Františka Šimkovy a celý rod
13.6. úterý za kongregaci oblátů
14.6. středa za † Václava Košána, celý rod a duše v očistci
15.6. čtvrtek za † rodiče Knotkovy, živé i zemřelé příbuzenstvo a duše v očistci
16.6. pátek za † Annu Adamovou, rodinu Ratajů, Železných, Orálků
17.6. sobota za Josefa Novotného a jeho rodiče

19.6. pondělí za Ladislava Podlahu, sestru Marii a jejich rodiče, za rodinu Černých
a Němcovu
20.6. úterý za † Květu Košanovou, celý rod a duše v očistci
21.6. středa za † Josefa Kaliánka a Annu Bigasovou
22.6. čtvrtek za Barborku Prokopovu a celou rodinu
23.6. pátek za posvěcení kněží na celém světě
24.6. sobota za † Jana Chvala, celé živé i zemřelé příbuzenstvo a duše v očistci

26.6. pondělí za živé a zemřelé dobrodince
27.6. úterý za Lindu Rojíkovu a celou rodinu
28.6. středa za † Pavla Dvořáka a rodiče z obojí strany
29.6. čtvrtek na úmysl dárce
30.6. pátek za † paní Ševčíkovou a její rodiče
 

Každou neděli je mše sv. za farníky