Příprava na Národní eucharistický kongres 2015 na poutním místě Klokoty (Řk. farnost Tábor-Klokoty)
O PRVNÍCH PÁTCÍCH OD LEDNA DO ČERVNA 2015      

 [PODROBNOSTI]


Upřímné Pán Bůh zaplať vám všem, kteří jste i letos pomohli připravit a prožít požehnané a krásné klokotské Vánoce. Děkuji Vám také za vše, co jste pro farnost udělali v uplynulém roce 2014 – za Vaše modlitby,práci, čas, hmotnou pomoc. Upřímné Pán Bůh zaplať za vše!

Do roku 2015 vám přeji Boží požehnání!
P. Pavel Zahradníček, omi 


 


25. 1. - řeckokatolická mše v 16 h.
25.1. - Emauzy - setkání CHO - v16 h.
28. 1. - Setkání seniorů – Emauzy – 17.45 h.

Zveme všechny na „Modlitební triduum Modliteb matek

- v pátek 23.1.2015 v 15.45 hod. v Emauzích, po mši svaté výstav Nejsvětější svátosti a svátost smíření
- v sobotu 24.1.2015 v 15.45 hod. v Emauzích, po mši svaté krátká adorace v kostele
- v neděli 25.1.2015 v 15.00 hod. adorace v kostele

O jarních prázdninách (9. - 13. 2. 2015) bude opět v Emauzích Příměstský tábor pro děti od 7,30 do 16-17 hodin bez přespávání v plánu je návštěva P. Plášila v Bechyni (vláčkem), více informací v únorovém Fiatu   Zájemci o přijetí svátosti biřmování se můžou nahlásit v sakristii, u o. Pavla, nebo ve farní kanceláři, případně e-mailem