Náboženství na Klokotech v Emauzích
každý pátek 14:30 – 15:15 h. čas stejný pro všechny skupiny
1. - 2. tř. - M. Frejlachová (739 182 739)
3. tř – příprava na 1. sv. přijímání - pí Pecherová (731 139 306)
4. – 6. tř. – pí Šittová (776 707 268) 

Děti můžete ještě pořád přihlašovat


 

  • 21. 10. – 19 h - Popelka Nazaretská
  • 23. 10. – Misijní neděle - sbírka na misie – dětská mše sv. - štrůdlování
  • 23. 10. – neděle - 15 h. – Drakiáda na „Tankáči“
  • 23. 10. – neděle - řeckokatolická mše sv. - 16 h.
  • 26. 10. – středa - Emauzy – 17.45 h. – Setkání seniorů
  • 28. 10. - pátek -17.45 h. - Velká klokotská křížová cesta
  • 29. 10. – sobota - adorační den Dražice
  • 29.10. - sobota – 17 h - Hubertská mše sv.