DEKRET, jímž se stanovuje, co je potřeba vykonat pro získání daru odpustků u příležitosti Roku zasvěceného života [PODROBNOSTI]


V září začne opět v Klokotech v Emauzích
páteční výuka náboženství 
První hodina, kde se domluví časy výuky bude v pátek 4. 9. 2015 v Emauzích v 16 h.

4.9. - pátek - zveme všechny na mši svatou, která bude poděkováním za prázdniny a prosbou o požehnaný nový školní rok; po mši svaté v 18 hod. bude na zahradě u Emauz táborák

Přejeme dětem, učitelům, rodičům a všem požehnaný nový školní rok!


 Příprava na svátost biřmování
První informativní setkání bude v Emauzích – 11. 9. 2015 v pátek v 17.45
Přípravu na svátost biřmování povede P.  Mariusz Piwowarczyk, omi


 Cizinec v tvých branách

středa 9. září v 18:00 Poutní dům EMAUZY
Aktuální otázky evropské uprchlické poli-tiky z etického pohledu Přednáší ThLic. Petr Štica, Th.D. ředitel Centra pro studium migrace a pedagog na Katolické teologické fakultě UK v Praze 
Přednáška ČKA v Táboře


 

 

 


Zájemci o přijetí svátosti biřmování se můžou nahlásit v sakristii, u o. Jiřího, nebo ve farní kanceláři, případně e-mailem