Zájemci o přijetí svátosti biřmování se můžou nahlásit v sakristii, u o. Pavla, nebo ve farní kanceláři, případně e-mailem


18.11. – Vikariátní setkání kněží – mše sv. – 9 h.

23.11. – řeckokatolická mše sv. – 16 h.

26.11. – Emauzy – 17.45 h. – setkání seniorů

13.12. – Adventní duchovní obnova – P. Mgr. Jan Doležal, vikář v Písku