Příprava na Národní eucharistický kongres 2015 na poutním místě Klokoty (Řk. farnost Tábor-Klokoty)
O PRVNÍCH PÁTCÍCH OD LEDNA DO ČERVNA 2015    [PODROBNOSTI]


 DEKRET, jímž se stanovuje, co je potřeba vykonat pro získání daru odpustků u příležitosti Roku zasvěceného života [PODROBNOSTI]


V nejbližší době nás čeká

  • 27. 5. – Emauzy - 17.45 - Setkání seniorů
  • 27.5. – 14 h. – mše sv. pro lidi bez domova


 

 


Zájemci o přijetí svátosti biřmování se můžou nahlásit v sakristii, u o. Jiřího, nebo ve farní kanceláři, případně e-mailem