DEKRET, jímž se stanovuje, co je potřeba vykonat pro získání daru odpustků u příležitosti Roku zasvěceného života [PODROBNOSTI]


V nejbližší době nás čeká

  • 28. 6. – neděle – 16 h. – řeckokatolická mše sv.
  • 3. 7. – První pátek v měsíci – celodenní adorace - 11-16.30 h.,17.30-18.45 h. adorace s modlitbami a zpěvem, 18.45 - 20.30 h. tichá adorace.  Adorace a svátost smíření v kostele každý pátek 17.30 – 20.30 h.
  • 5.7. - neděle – Pohnání – poutní mše svatá v 10 hodin
  • 14. 7. – úterý – 18.00 h. Farní rada
  • 26. 7. – setkání CHO v Emauzích v 18.00
  • 26. 7. – neděle – 16 h. řeckokatolická mše sv.
  • 26.7. - neděle -  Poutní mše ke sv. Anně – Meziříčí – 11.15 h.
  • 31. 7. – pátek - 17.45 h. - venkovní Klokotská křížová cesta 

 

   

 

 


Zájemci o přijetí svátosti biřmování se můžou nahlásit v sakristii, u o. Jiřího, nebo ve farní kanceláři, případně e-mailem