Letní tábor pro děti "Pevnost BOYARD" 18. - 23.8.2014 [letáček s informacemi]


 Zájemci o přijetí svátosti biřmování se můžou nahlásit v sakristii, u o. Pavla, nebo ve farní kanceláři, případně e-mailem


 

Vikariátní katechetické středisko Tábor vyhlašuje 
výtvarnou soutěž pro děti v rámci oslav 20. výročí Mezinárodního roku rodiny 
 

Slaví celá rodina

 
 Soutěž je připravena pro tyto kategorie: 
I. kategorie: MŠ 
II. kategorie: 1. stupeň ZŠ 
III. kategorie: 2. stupeň ZŠ 
 
 formát práce: A3,A4 technika: malba, kresba 
Ke každé práci musí být přiložen stručný popis obrázku, jméno autora, jeho věk, třída a škola, 
do které chodí, adresa bydliště. 
Všechny výtvarné práce budou předloženy hodnotící komisi (pod odborným vedením). 
 
Svoje práce odevzdávejte do 15. září 2014 svým katechetům nebo kněžím. 
Z každé kategorie bude oceněno 10 prací. Tyto vítězné práce budou vystaveny na Vikariátním 
katechetickém středisku v Táboře, na internetových stránkách Biskupství českobudějovického 
a budou prezentovány na Dětské diecézní pouti 4. 10. 2014 (Jindřichův Hradec). 
Ceny ve všech kategoriích: 
1. místo čokopárty v Muzeu čokolády v Táboře + rodinná společenská hra 
2. místo čokopárty v Muzeu čokolády v Táboře + společenská hra 
3. místo čokopárty v Muzeu čokolády v Táboře + sada pro rodinnou oslavu 

4. - 10. místo sladká odměna