Zájemci o přijetí svátosti biřmování se můžou nahlásit v sakristii, u o. Pavla, nebo ve farní kanceláři, případně e-mailem


Roráty 30. 11., 7. 12., 14. 12., 21. 12. (dětská)

Rorátní mše každou adventní neděli v 7 hod. (hlavní mše v 10 hod.)