Náboženství na Klokotech v Emauzích
každý pátek 14:30 – 15:15 h. čas stejný pro všechny skupiny
1. - 2. tř. - M. Frejlachová (739 182 739)
3. tř – příprava na 1. sv. přijímání - pí Pecherová (731 139 306)
4. – 6. tř. – pí Šittová (776 707 268) 

Děti můžete ještě pořád přihlašovat


  • 20. 1. – Večer chval
  • 22. 1. – řeckokatol. mše sv. -16 h
  • 25. 1. – Emauzy – 17.45 h - Setkání seniorů s promítáním o životě afrických bohoslovců
  • 28. 1. – 15 h - Misijní klubko