DEKRET, jímž se stanovuje, co je potřeba vykonat pro získání daru odpustků u příležitosti Roku zasvěceného života [PODROBNOSTI]


Výuka náboženství na Klokotech
Emauzy – poutní dům, pátek:
14.30 – 15.15 h. - 2. tř. – vyučuje M. Frejlachová
14.30 – 15.15 h. - 3. tř. – příprava na 1. sv. př. vyučuje Pecherová
14.30 – 15.15 h. - 5. tř. – vyučuje Šittová
16.00 – 16.45 h. - 6.- 8. tř.  – vyučuje Šittová
Šittová 776 707 268, Pecherová 731 139 306, Frejlachová 739 182 739 


 

 • 3.10. – 1. říjnová sobota s otcem Jiřím Můčkou, OMI 
 • Tradiční Klokotská drakiáda - se uskuteční 4. října 2015 (neděle) od 15.00 hod. na „Tankáči“. Zveme všechny děti, mládež, rodiče i prarodiče
 •  7.10. – středa - adorační den za diecézi - Klokoty – v kostele 11-16:30 h
 • 11.10. – neděle - 10 h. - Mše sv. s žehnáním úrody
 • 13.10. – úterý – - Emauzy – 18 h. – Farní rada
 • 14.10. – středa – 17.45 h. - Emauzy – Posezení u čaje nad Biblí
 • 15.10. –čtvrtek – 18 h. – beseda P. Güntherem- Postřehy z 9 let v islámském světě
 • 18.10. – Misijní neděle - sbírka na misie – dětská mše sv.
 • 24.10. – sobota – 17 h - Hubertská mše sv.
 • 25.10. –neděle - řeckokatolická mše sv. - 16 h.- Změna letního času z 03:00 na 02:00 h
 • 28.10. – středa - Emauzy – 17.45 h. – Setkání seniorů
 • 29.10. –čtvrtek - adorační den Dražice
 • 30.10. - pátek -17.45 h.-  Velká klokotská křížová cesta

  


Zájemci o přijetí svátosti biřmování se můžou nahlásit v sakristii, u o. Jiřího, nebo ve farní kanceláři, případně e-mailem